Gravi druka

Mūsu missija – padarīt Jūsu produktus atpazīstamākus, Jūsu vidi drošaku un Jūs pašus veselīgākus.

Uzņēmums ir dibināts 2010. gadā ar mērķi ražot, tirgot mazumtirdzniecībā un tirgot vairumtirdzniecībā dažāda veida zīmes, norādes, plāksnītes, apzīmējumus videi, produktu etiķetes, kuras ir mums visapkārt – darbam, mājai, uzņēmumam un pat izklaidei.

Visa pamatā ir vairāku gadu pieredzes un iegūto zināšanu pielietošana zīmju, norāžu, etiķešu ražošanā, ugunsdrošības, darba aizsardzības kā arī citu prasību, tādu kā mārketinga, tehnisko risinājumu un specifisko pasūtījumu vajadzību, piemērošanā. SIA “Gravi” izstrādā maketus, uzmetumus un skices pirms uzsākt produkcijas izgatavošanu.

Mūsu darba principi

Individuāla pieeja

Izvērtēsim un piedāvāsim tiesi jūsu vajadzībām atbilstošus drukas un drošības risinājumus.

Godīgums

Uzņemamies pilnu atbildību par savas produkcijas kvalitāti.

Punktualitāte

Pasūtījumu izpilde tieši laikā!
andrejs-nika

Andrejs Nika

Direktors
SIA “Gravi” ir ražošanas uzņēmums, kura pamats ir godīgums, atbildība un Jūsu apmierinātība par darba rezultātu, ko esat uzticējuši mums.