Par drošības zīmju lietošanu darba vietās un teritorijās jārūpējas darba devējam vai tā ieceltai atbildīgajai personai, taču šo zīmju prasības ir jāievēro visiem – darba devējam, uzņēmuma darbiniekiem, kā arī personām, kuras nav saistītas ar uzņēmuma darbību, bet atrodas uzņēmuma telpās, teritorijā vai būvobjektā.

Ja vajadzīgas drošības zīmes, Gravi ir laba izvēle. Mēs piedāvājam:

 • Ugunsdrošības zīmes un uzlīmes;
 • Darba aizsardzības zīmes un uzlīmes

Visas mūsu ražotās drošības zīmes atbilst Ministru Kabineta noteikumiem un standartiem.

Ugunsdrošības zīmes un uzlīmes

Piedāvājam zīmes un apzīmējumus, ko izmanto ugunsdrošības nodrošināšanai dažādos objektos un teritorijās. Ugunsdrošības zīmes izgatavojam no dažādiem materiāliem – plastikāta, uzlīmju veidā u.c.

Saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem ugunsdzēsības transportam paredzētām zīmēm (hidrantu plāksnītēm, ūdens ņemšanas vietas zīmēm) jābūt ar otrās atstarojošās klases virsmām. Mēs piedāvājam izgatavot šādas uzlīmes vairākos izmēros, piemēram, 20×20 cm, 30×30 cm, 40×40 cm.

Klientu ērtībām nodrošinām arī individuālus risinājumus – nestandarta izmērus, maza apjoma pasūtījumu, reti izmantotas zīmes un apzīmējumus.

Gravi ražojumi pieejami arī pie sadarbības partneriem – ugunsdrošības un darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju piedāvājumā, kā arī lielākajos būvmateriālu veikalos.

Darba aizsardzības zīmes un uzlīmes

Mūsu sortimentā arī uzlīmes, kas tiek izmantotas darba drošības nodrošināšanai objektos un teritorijās:

 • Aizlieguma zīmes – zīmes, kas aizliedz darbību, kura var izraisīt bīstamu situāciju;
 • Brīdinājuma zīmes – informē par risku vai bīstamību;
 • Rīkojuma zīmes – norāda uz konkrētu darbību;
 • Pirmās palīdzības, evakuācijas izeju, glābšanas papildizeju zīmes;
 • Ugunsdrošības zīmes;
 • Informācijas zīmes – sniedz papildinformāciju;
 • Signālkrāsojums – krāsojums ar specifisku nozīmi

Arī šajā gadījumā piedāvājam nestandarta risinājumus, ņemot vērā katra klienta individuālās vajadzības un vēlmes.

Darba aizsardzībā izmantojamās zīmes izgatavojam gan kā uzlīmes, gan arī kā izstrādājumus no plastikāta un citiem materiāliem.

Droši risinājumi ikvienam

Drošības zīmes ražojam arī saskaņā ar LVS EN ISO 7010  – tas ir starptautiski atzīts standarts ugunsdrošībā un darba aizsardzībā lietojamām zīmēm, marķējumiem un apzīmējumiem. Šī standarta zīmes iedalās:

 • Evakuācijas zīmēs (E);
 • Ugunsdrošības zīmēs (F);
 • Norādījuma zīmēs (M);
 • Aizlieguma zīmēs (P);
 • Brīdinājuma zīmēs (W)

Parūpējieties par drošību savā darba vietā, uzņēmumā vai teritorijā ar Gravi!

Ir jautājumi vai vēlies pasūtīt? Zvani mums!

+371 67 625 238