Fotoluminiscējošas (luminiscentas) zīmes un lentes

Luminiscenta uzlīme vai norāde ir svarīgs faktors evakuācijas gadījumos no telpām, kuras ir piedūmotas un tumšas, neapgaismotas.

Ražojam luminiscējošas uzlīmes un zīmes atbilstoši standartiem LVS 446 un LVS EN 7010. Ražošanas procesā izmantojam luminiscējošos materiālus atbilstoši ISO 17398 un DIN 67510, kuru luminiscenses parametri ir pēc 60 minūtēm 11.9 mcd/m2 un 12.4 mcd/m2, kas ir B klases materiāls. Ja nepieciešami C un D klases luminiscenses materiāli lūgums veikt pieprasījumu.

klase        Pēc 2 min.     Pēc 10 min.     Pēc 30 min.     Pēc 60 min.
A              180 mcd/m2      23 mcd/m2       7 mcd/m2       3 mcd/m2
B               210 mcd/m2     50 mcd/m2       14 mcd/m2     7 mcd/m2
C               690 mcd/m2     140 mcd/m2     45 mcd/m2     20 mcd/m2
D               1100 mcd/m2    260 mcd/m2     85 mcd/m2     35 mcd/m2

Gravi ražo:

  • luminiscentas uzlīmes
  • luminiscentas zīmes
  • luminiscentas lentes
  • luminiscentus evakuācijas plānus
  • luminiscentas zīmju sistēmas (zīmju kopums)

+371 67 625 238

Ir jautājumi vai vēlies pasūtīt? Zvani mums!