Atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238. ( 2016. gada 19. aprīlis) no 2016. gada 01. septembra teritorijās, kurās atrodas ugunsdzēsības transportam nepieciešamie līdzekļi – hidranti, ūdens ņemšanas vietas, ir jāaprīko ar teritorijas plāniem vismaz 1x1m lilumā.

… 31. Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmā norāda teritorijas plānojumu, ugunsdzēsības ūdensvada hidrantus, aizbīdņus, vadības mezglus, sūkņu, putu koncentrāta un atklātas un slēgtas ugunsdzēsības ūdensņemšanas atrašanās vietas, izmantojot 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. zīmi (1. pielikums). Shēma ir viegli uztverama, un tās minimālais izmērs ir 1 x 1 m

SIA “Gravi” piedāvā izgatavot dažāda veida teritorijas plānus, kuri atbilstu normatīvajiem aktiem un jūsu prasībam. Mēs piedavajam plānus uz trīs dažādām pamatnem: uz plastikata pamatnes, uz alumīnija kompozīta pamatnes un PVC banera pamatnes.

Teritorijas plāni – iespējas

  1. Uz plastikāta 4 mm pamatnes tiek uzdrukāts plāns, kuru noturību nodrošina ar UV noturīgam tintēm vai aizsargpārklājumiem.
  2. Uz plastikāta 10 mm pamatnes tiek uzdrukāts plāns, kuru noturību nodrošina ar UV noturīgam tintēm vai aizsargpārklājumiem.
  3. Uz aluminija kompozītmateriāla 3 mm pamatnes tiek uzdrukāts plāns, kuru noturību nodrošina ar UV noturīgam tintēm vai aizsargpārklājumiem.
  4. Uz PVC banera pamatnes tiek uzdrukāts plāns, kurš ir elastīgs un viegli piemontējams uz nelīdzenām virsmām un žogiem.

+371 67 625 238

Ir jautājumi vai vēlies pasūtīt? Zvani mums!